View data

Year Taxonomy Cz / Lat Species Cz / Lat Author
clear filter
Date Species Quantity Location Author Note Photo
1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
26.09.2017 Lutra lutra
vydra říční
jedinci
ojediněle
35, Zašová František Šulgan Mrtva na silnici I/35. Projekt Transgreen. Uložena na Správě CHKO Beskydy.
26.09.2017 Anas platyrhynchos
kachna divoká
jedinci
10
Rokytnický rybník Jakub Čejka
26.09.2017 Cygnus olor
labuť velká
jedinci
4
Rokytnický rybník Jakub Čejka
26.09.2017 Fulica atra
lyska černá
jedinci
10
Rokytnický rybník Jakub Čejka
26.09.2017 Hyla arborea
rosnička zelená
jedinci
3
Rokytnický rybník Jakub Čejka hlas za deště pod hrází
26.09.2017 Pelobates fuscus
blatnice skvrnitá
mrtví jedinci
1
Rokytnický rybník Jakub Čejka
26.09.2017 Tachybaptus ruficollis
potápka malá
jedinci
3
Rokytnický rybník Jakub Čejka
26.09.2017 Anas platyrhynchos
kachna divoká
jedinci
55
rybník Hrudka Jakub Čejka
26.09.2017 Cygnus olor
labuť velká
jedinci
2
rybník Hrudka Jakub Čejka
26.09.2017 Tachybaptus ruficollis
potápka malá
jedinci
1
rybník Hrudka Jakub Čejka
25.09.2017 Capreolus capreolus
srnec obecný
jedinci
hojně
Ostrava-město, Za Olšinou Gabriela Dzvoníková
25.09.2017 Garrulus glandarius
sojka obecná
jedinci
roztroušeně
Ostrava-město, Za Olšinou Gabriela Dzvoníková
25.09.2017 Erinaceus roumanicus
ježek východní
jedinci
1
Lidečko Jiří Ohryzek Přebíhal silnici.
25.09.2017 Chlorochroa juniperina
imaga
1
Študlov, PP Hrádek Jiří Ohryzek Jalovcová pastvina PP Hrádek. Menší poléhavý jalovec.
25.09.2017 Chlorochroa juniperina
imaga
1
Študlov, PP Hrádek Jiří Ohryzek Menší plodný jalovec.
25.09.2017 Chlorochroa juniperina
imaga
3
Študlov, PP Hrádek Jiří Ohryzek Polehlý prosychající plodný jalovec. Na lokalitě větší množství jalovců, populace ploštice bude asi velká.
25.09.2017 Chlorochroa juniperina
imaga
4
Študlov, PP Hrádek Jiří Ohryzek Rozložitý plodný jalovec.
25.09.2017 Gonocerus juniperi
imaga
1
Študlov, PP Hrádek Jiří Ohryzek Na jalovci.
25.09.2017 Gonocerus juniperi
imaga
3
Študlov, PP Hrádek Jiří Ohryzek Plodný jalovec.
25.09.2017 Spilostethus saxatilis
imaga
11
Študlov, PP Hrádek Jiří Ohryzek Na jalovci.
Records 1 - 20 of 33704

Contact us


Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel: + 420 283 069 348