Nápověda k aplikaci BioLog

1
Při prvním spuštění je potřeba vybrat z Druhových seznamů ty kategorie, které mají být zobrazovány při zápisu pozorování. Novou kategorii lze kdykoli později přidat. Druhové kategorie použité v uložených pozorováních již nelze deaktivovat.
2
V nastavení je vhodné zaškrtnout a vyplnit možnost „Pro pozorování používat jméno autora ___“
3
Zápis Nových pozorování začíná Lokalizací na kartě MÍSTO. Lokalizaci je možné provést delším podržením v mapě, nebo pomocí ikony GPS, která zaznamená aktuální GPS polohu, nebo souřadnice vepsat ručně. Pro správnou funkci je doporučené mít zapnutý GPS modul a v nastavení telefonu povoleny služby určování polohy pomocí Google.
4
Pozorované druhy v místě lokalizace se přidávají na kartě POZOROVÁNÍ. Přidání je možné provést několika způsoby. Druh zadat do našeptávače (latinsky, česky) nebo hlasovým zadáváním (česky, např. „ledňáček říční“) nebo výběrem druhu ze seznamu. Způsoby zadávání lze libovolně kombinovat.
5
U každého přidaného druhu na kartě POZOROVÁNÍ lze otevřít Detail pozorování a vyplnit podrobnější informace - početnost, stav, poznámku a další údaje. Lze pořídit i fotografii z místa, nebo ji přiložit z vlastní galerie. Karta detailu obsahuje specifické položky dle taxonomických kategorií.
6
V horní liště se nacházejí všechny důležité funkce. Zapsaná pozorování je třeba uložit do zařízení (ikona Uložit), dále je možné Smazat vybrané nebo Odeslat na server.
7
Vyplněním položek „Skrýt“ lze ovlivňovat viditelnost odeslaných pozorování pro ostatní uživatele v rámci společné databáze druhových pozorování. Skrýt záznam (skryje vybraný záznam se všemi pozorováními), nebo Skrýt pozorování (skryje konkrétní pozorování), nebo Skrýt lokalizaci způsobí, že na serveru nebude zveřejněna přesná lokalizace.
8
Na stránce Má pozorování jsou uloženy všechny dosavadní záznamy. Do doby, než jsou odeslány na server AOPK ČR, jsou podbarveny zeleně. Pro přihlášení se používá stejný přístup jako do informačních systémů AOPK ČR (jako login je pro externí uživatele používán email).
9
Vybrané záznamy na stránce Má pozorování je možné zobrazit na mapě, nebo je vyexportovat do tabulky (seznamu CSV – lze načíst v MS Excel). Stejně tak je lze odeslat jako přílohu e-mailu.
10
Na vybrané lokalitě lze mít i několik záznamů. Ideálně v případě, že daná lokalita je často navštěvovaná a uživatel nechce pokaždé provádět lokalizaci, ale jen zapsat nová pozorování. Na stránce Má pozorování se vybere nějaké pozorování na příslušné lokalitě. Ta se zobrazí na mapě a po kliknutí na lokalizační špendlík se v horní liště nabídne možnost Přidat nový záznam.
11
V Pozorovaných druzích je možné zobrazit výpis druhů, které jsou použity v zapsaných pozorováních. Je navíc možné zvolit (vyfiltrovat) konkrétní druh anebo celou skupinu a provést tak podvýběr v Mých pozorováních – tedy snadno se tak uživatel dostane k odpovědi na otázku: „Kde a kdy jsem viděl konkrétní druh (případně druhovou skupinu)?“
12
Aplikace umožňuje synchronizaci se serverem (tedy s databází výskytu druhů). Pomocí této funkcionality jsou odesílány na server všechny nové a změněné záznamy (vždy záznam i se všemi pozorováními). Zároveň jsou ze serveru v rámci této akce přijímány všechny záznamy pořízené za poslední dobu (délku této doby lze zadat v nastavení aplikace). Lze tak případně ze serveru obnovit záznamy, které byly v zařízení smazány.

Kontaktujte nás


Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel: + 420 95 142 1348