Prohlížet data

Rok Taxonomické zařazení Cz / Lat Druh Cz / Lat Autor
vyčistit filtr
Datum Druh Počítáno Lokalizace Autor Poznámka Foto
1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
08.04.2019 Rana temporaria
skokan hnědý
snůšky m2
1
lesni rybnik Janovice horni Adam Bednarik
08.04.2019 Rana temporaria
skokan hnědý
snůšky m2
2
lesni rybnik Janovice spodni Adam Bednarik
08.04.2019 Rana temporaria
skokan hnědý
jedinci
1
lesni rybnik Janovice spodni Adam Bednarik
08.04.2019 Bufo bufo
ropucha obecná
jedinci
10
rybnik Cista Adam Bednarik
05.04.2019 Ichthyosaura alpestris
čolek horský
samci
1
Jetrichovicka Bela - tun u pesiny Adam Bednarik
05.04.2019 Alcedo atthis
ledňáček říční
jedinci
1
PP Meandry chribske Kamenice - tun Adam Bednarik
05.04.2019 Bufo bufo
ropucha obecná
jedinci
11
PP Meandry chribske Kamenice - tun Adam Bednarik
05.04.2019 Bufo bufo
ropucha obecná
amplexus
1
PP Meandry chribske Kamenice - tun Adam Bednarik
05.04.2019 Lissotriton vulgaris
čolek obecný
jedinci
7
PP Meandry chribske Kamenice - tun Adam Bednarik
05.04.2019 Natrix natrix
užovka obojková
jedinci
1
PP Meandry chribske Kamenice - tun Adam Bednarik
05.04.2019 Natrix natrix
užovka obojková
jedinci
1
Srbska Kamenice Adam Bednarik
29.03.2019 Rana temporaria
skokan hnědý
snůšky m2
1
PP Slunecna stran Adam Bednarik
30.01.2019 Cinclus cinclus
skorec vodní
jedinci
2
Jizerka (Dolni Stepanice) Adam Bednarik
08.04.2019 Dugesia gonocephala
ploštěnka potoční
jedinci
10
Rudník, bezejmenný tok Adam Bednařík
08.04.2019 Gammarus fossarum
blešivec potoční
jedinci
5
Rudník, bezejmenný tok Adam Bednařík
08.04.2019 Ancylus fluviatilis
kámomil říční
jedinci
20
vodoteč nad rybníkem v Čisté Adam Bednařík
08.04.2019 Dugesia gonocephala
ploštěnka potoční
jedinci
20
vodoteč nad rybníkem v Čisté Adam Bednařík
06.04.2019 Anguis fragilis
slepýš křehký
jedinci
1
Luční, Vrchlabí - Podhůří-Harta Adam Bednařík
02.04.2019 Bufo bufo
ropucha obecná
jedinci
1
Vrchlabí - rybník v parku Adam Bednařík
02.04.2019 Carassius gibelio
karas stříbřitý
jedinci
10
Vrchlabí - rybník v parku Adam Bednařík
Záznamy 1 - 20 z 20450

Kontaktujte nás


Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel: + 420 283 069 348