Prohlížet data

Rok Taxonomické zařazení Cz / Lat Druh Cz / Lat Autor
vyčistit filtr
Datum Druh Počítáno Lokalizace Autor Poznámka Foto
1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
11.11.2018 Cottus gobio
vranka obecná
mrtví jedinci
1
Jizera - Rytiny Adam Bednarik
22.08.2018 Aeshna cyanea
šídlo modré
imaga
1-10
rybnik u Frantiskovskeho potoka Adam Bednarik
22.08.2018 Chalcolestes viridis
imaga
1-10
rybnik u Frantiskovskeho potoka Adam Bednarik
06.08.2018 Ichthyosaura alpestris
čolek horský
larvy
11-100
Temny dul - tun v zahrade Adam Bednarik
01.08.2018 Cordulegaster bidentata
páskovec dvojzubý
imaga
2
pramenna cast bezjm.pritoku Lucniho potoka Adam Bednarik
25.07.2018 Aeshna caerulea
šídlo horské
exuvie
1
Certova louka Adam Bednarik
25.07.2018 Aeshna cyanea
šídlo modré
exuvie
1
Certova louka Adam Bednarik
25.07.2018 Aeshna juncea
šídlo sítinové
exuvie
2
Certova louka Adam Bednarik
25.07.2018 Pyrrhosoma nymphula
šidélko ruměnné
imaga
1
Certova louka Adam Bednarik
25.07.2018 Somatochlora alpestris
lesklice horská
exuvie
1
Certova louka Adam Bednarik
25.07.2018 Aeshna caerulea
šídlo horské
imaga
3
Stribrny hreben Adam Bednarik
25.07.2018 Aeshna cyanea
šídlo modré
imaga
1
Stribrny hreben Adam Bednarik
25.07.2018 Aeshna juncea
šídlo sítinové
imaga
1-10
Stribrny hreben Adam Bednarik
25.07.2018 Aeshna juncea
šídlo sítinové
exuvie
1
Stribrny hreben Adam Bednarik
25.07.2018 Leucorrhinia dubia
vážka čárkovaná
imaga
5
Stribrny hreben Adam Bednarik
25.07.2018 Rana temporaria
skokan hnědý
jedinci
1
Stribrny hreben Adam Bednarik
25.07.2018 Aeshna juncea
šídlo sítinové
imaga
1-10
Upske raseliniste Adam Bednarik
25.07.2018 Aeshna juncea
šídlo sítinové
exuvie
1
Upske raseliniste Adam Bednarik
25.07.2018 Anas platyrhynchos
kachna divoká
jedinci
6
Upske raseliniste Adam Bednarik samice s mladaty
25.07.2018 Enallagma cyathigerum
šidélko kroužkované
imaga
1
Upske raseliniste Adam Bednarik
Záznamy 1 - 20 z 76057

Kontaktujte nás


Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel: + 420 283 069 348