Prohlížet data

Rok Taxonomické zařazení Cz / Lat Druh Cz / Lat Autor
vyčistit filtr
Datum Druh Počítáno Lokalizace Autor Poznámka Foto
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
18.10.2019 Carex distans
ostřice oddálená

Javorník Karel Fajmon
18.10.2019 Carex flacca
ostřice chabá

Javorník Karel Fajmon
18.10.2019 Carex panicea
ostřice prosová

Javorník Karel Fajmon
18.10.2019 Cirsium rivulare
pcháč potoční

Javorník Karel Fajmon
18.10.2019 Equisetum arvense
přeslička rolní

Javorník Karel Fajmon
18.10.2019 Hypericum tetrapterum
třezalka čtyřkřídlá

Javorník Karel Fajmon
18.10.2019 Juncus articulatus
sítina článkovaná

Javorník Karel Fajmon
18.10.2019 Juncus inflexus
sítina sivá

Javorník Karel Fajmon
18.10.2019 Succisa pratensis
čertkus luční
růžice
1
Javorník Karel Fajmon
18.10.2019 Hieracium sp.

Lokace00507 Karel Fajmon subg. Pilosella, v místě staršího sběru P. cymosa
18.10.2019 Malus sylvestris
jabloň lesní
polykormony
5
Lokace00504 Karel Fajmon plazivé při zemi
18.10.2019 Crataegus × media
hloh prostřední

Lokace00503 Karel Fajmon
18.10.2019 Iris graminea
kosatec trávovitý
cm2
2500
Lokace00499 Karel Fajmon
18.10.2019 Rosa gallica
růže galská

Lokace00499 Karel Fajmon
18.10.2019 Malus × dasyphylla
stromy
1
Lokace00496 Karel Fajmon další v lese pod tímto místem
18.10.2019 Calamagrostis arundinacea
třtina rákosovitá

Lokace00494 Karel Fajmon
18.10.2019 Crepis praemorsa
škarda ukousnutá

Lokace00494 Karel Fajmon
18.10.2019 Hieracium umbellatum
jestřábník okoličnatý

Lokace00494 Karel Fajmon
18.10.2019 Prunella grandiflora
černohlávek velkokvětý

Lokace00494 Karel Fajmon
18.10.2019 Leucanthemum margaritae
kopretina panonská
růžice
10
Javorník Karel Fajmon
Záznamy 21 - 40 z 99393

Kontaktujte nás


Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel: + 420 283 069 348