O aplikaci

Chodíte do přírody a poznáváte ji? Pak potřebujete zápisník. Lokalizujte, vyfoťte a zapište, co jste pozorovali přímo v terénu. Pomozte chránit přírodu a pošlete nám svá pozorování.

Aplikace BioLog byla vytvořena pro zájemce o přírodu a slouží jako digitální zápisník pozorování fauny a flóry na území ČR. Zapisovat je možné živočichy, rostliny a houby vyskytující se ve střední Evropě. Umožňuje lokalizovat a popsat pozorování druhů přímo v terénu, přidat fotografii a uložit je do mobilního zařízení. Vybraná pozorování je možné odeslat do databáze výskytu druhů spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nebo exportovat pro vlastní využití a vyhodnocení.

Aplikace je dostupná ve dvou jazycích: čeština, angličtina

Funkce:

  • Zápis pozorovaných druhů v místě lokalizace
  • Výběr druhů z druhových seznamů, klávesnicí nebo hlasem
  • Možnost přiložení fotodokumentace či podrobných informací (počet, poznámka a další) k pozorovanému druhu
  • Přehled všech osobních pozorování přímo v mobilním zařízení včetně jejich zobrazení v mapě
  • Export pozorování do tabulkového formátu (CSV)
  • Možnost ukládání záznamů do centrální databáze AOPK ČR (pro nahrání je nutný účet v rámci informačního systému AOPK ČR)
  • Internetové připojení není potřebné v době zápisu pozorování

Vlastník a autor projektu: © AOPK ČR 2014 – Jan Zárybnický
Grafický návrh: AOPK ČR – Oldřiška Sedláčková
Vytvořil: Pavel Bartolotti, Karel Šaroch, Zdeněk Kučera, Jan Zárybnický
Kontakt: portal@nature.cz


Kontaktujte nás


Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel: + 420 95 142 1348